sobotiste.net - internetové pripojenie
sobotiste fotka
Pripojenie do Internetu - 11,62 € / mesiac
Momentálne ponúkame prístup do siete Internet s maximálnou rýchlosťou pri sťahovaní 80Mbit/s a pri odosielaní 80Mbit/s. Maximálna rýchlosť pripojenia závisí od použitej technológie a lokalite pripojenia. Bežne dostupná a minimálna rýchlosť taktiež velmi závisí od použitej tegnologie a lokalite pripojenia. Cena pripojenia je 11,62 € za jeden mesiac. Inštalačný poplatok pri tomto programe je 35,00 € alebo 1,00 € pri samoinštalácii. Pripojenie je dátovo a časovo neobmedzené, to znamená, že nikdy nezaplatíte ani o cent naviac a zároveň nebude rýchlosť znížená.

Základné pripojenie do Internetu - 5,00 € / mesiac
Maximálna rýchlosť pri sťahovaní je 4 Mbit/s a pri odosielaní 1Mbit/s. Minimálna a bežne dostupná rýchlosť sa blíži k maximalnej rýchlosti. Pripojenie je taktiež dátovo a časovo neobmedzené.

Všetky ponúkané služby sú bez viazanosti a zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac. Úhradu je možné realizovať prevodom na účet alebo priamou platbou.